Laboratorium przyszłościJest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem Programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z programu, dzięki czemu mogliśmy zakupić:

  • Drukarkę 3D
  • Kamerę wraz z uchwytem oraz gimbalem
  • Oświetlenie do realizacji nagrań
  • Sprzęt nagłaśniający (min. mikrofony, kolumny, mikroporty z mikrofonem)
  • Aparat fotograficzny
  • Długopisy 3D
  • Mikorkontrolery
  • Stacje lutownicze
  • Monitor interaktywny