WOLONTARIAT
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach
WOLONTARIAT - to dobrowolna, świadoma praca na rzecz innych .
SZKOLNE KOŁO CARITAS w naszej szkole zrzesza uczniów, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego.
Wspieramy działalność charytatywną lokalnej CARITAS przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzone przez nie akcjach. Jednocześnie angażujemy się w akcje ogólnopolskie, a także staramy się rozeznać konkretne potrzeby w najbliższym środowisku.
Naszego WOLONTARIUSZA charakteryzuje:
• szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym,
• praca nad sobą,
• stawianie sobie wysokich wymagań,
• kształtowanie osobowości katolika i Polaka,
• odpowiedzialność za Kościół i Ojczyznę,
• rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym,
• troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej,
• wrażliwość na różne obszary ludzkiej biedy,
• czynna miłość
• naśladowanie naszego patrona Świętego Brata Alberta, którego Jan Paweł II określił słowami: "W niestrudzonej heroicznej posłudze na rzecz najbardziej upośledzonych i wydziedziczonych znalazł ostateczną drogę. Znalazł Chrystusa. Przyjął Jego jarzmo i brzemię. Nie był tylko miłosiernikiem. Stał się jednym z tych, którym służył. Ich bratem. Szary brat".

Opiekunami Szkolnego Koła CARITAS są:
p. Barbara Pacuch, p. Wioletta Kumor, ks. Kamil Kaczor