Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem z budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Żwirki i Wigury 6

Zadanie pn.” Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem z budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy żwirki i Wigury 6” dofinansowane zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w ramach Programu  „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2020”.

Całkowita wartość inwestycji:  2 938 855,00 zł

  • w tym wartość dofinansowania z budżetu państwa ze środków FRKF:  969 800,00 zł

Cel realizowanego projektu to budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przeznaczonej dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej. I tym samym poprawa lokalnej infrastruktury sportowej. Obiekt przeznaczony będzie na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącego jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. W harmonogramie korzystania z obiektu zostaje zagwarantowany czas dla zajęć wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz poszczególnych sekcji sportowych, działających w klubach sportowych, współpracujących ze szkołą.

Realizacja projektu prowadzona będzie w okresie 2020 – 2021.  W ramach zadania 1do końca czerwca 2021 oddana do użytku zostanie nowa sala gimnastyczna z areną sportową o wymiarach 12x24 m.

Odbiorcą projektu będą uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechowicach – Dziedzicach  oraz lokalna społeczność. Zarządcą wybudowanej Sali gimnastycznej będzie Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechowicach-Dziedzicach.

 Obiekt przeznaczony będzie do zajęć wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły oraz zajęć i rozgrywek sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Czechowic –Dziedzic oraz sąsiadujących miejscowości. Obiekt będzie czynny zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrekcję Katolickiej Szkoły Podstawowej w porozumieniu z organem prowadzącym – Stowarzyszeniem „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie.___________________
Rok szkolny 2020/2021