WIADOMOŚCI
Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach

W ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych 2022 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, uwzględniono 9 112 szkół podstawowych. W rankingu nasza szkoła znalazła się na wysokim 152 miejscu, co daje nam 7 pozycję w województwie i 1 w powiecie. Podczas tworzenia rankingu, uwzględnione zostały wyniki z egzaminów ósmoklasistów oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE oraz MEiN. https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/szkoly-podstawowe___________________
Rok szkolny 2021/2022